„Az iparág jövőjét a jelenben írjuk”

„Az iparág jövőjét a jelenben írjuk”

Egy, a magyar divat- és designipari cégek igényeinek felmérését szolgáló tavalyi kutatás hívta életre a 2020 júniusában debütált HFDA Spot online felületet, amely hídként támogatja a megrendelők és gyártók online találkozását, valamint hozzájárul a munkaerő-toborzás eredményességéhez is. Ráadásul ez az első olyan közös platform, amelyen a divat és design képviselőinek lehetőségük van kapcsolódni. Interjú Bata-Jakab Zsófiával, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatójával.

A MDDÜ 2019-ben végzett felmérése alapján kapott visszajelzésekre válaszul alakította ki a HFDA Spot platformot, elősegítve a gyártók és tervezők közötti kapcsolatépítést és az együttműködések kialakítását. Az online felület élesedése óta eltelt időszakban milyen aktivitás figyelhető meg a Spot rendszerében?

A felület június 9.-ei indulása óta közel 80 iparági szereplő regisztrált – köztük formatervezők, divattervezők, valamint divat-és designipari gyártók, akik a kreatív ágazat legkülönfélébb területeiről érkeztek. A regisztráltak más iparági szereplőket is csatlakozásra ösztönöznek.

Bata-Jakab Zsófia

A Spot nagyon részletesen kidolgozott struktúra szerint felépített felület. Mennyire volt nehéz kialakítani a különböző kategóriákat? Hányan dolgoztak a végleges rendszer kialakításán és mennyi idő alatt készült el?

Nagyon nehéz lenne konkrét számot mondani arról, hányan dolgoztak a végleges rendszer kialakításán, mivel több iparági szereplőnek is része volt a HFDA Spot megszületésében. Egészen 2019 őszéig kell visszamennünk a kérdés megválaszolásához, amikor is egy átfogó iparági felmérést készítettünk a szektorban. Ekkor még több visszajelzést kaptunk arról, hogy az iparágon belüli együttműködések leginkább informális alapon szerveződnek és személyes ismeretségen alapulnak. Kifejezetten ritka az intézményes, megbízó-alvállalkozó formában történő kooperáció. A kérdőív kitöltőin túl azok a szereplők is segítették a HFDA Spot létrejöttét, akik a mélyinterjúk alanyaiként támogattak minket abban, hogy azonosítsuk a szektor legfőbb nehézségeit. Többségük már ekkor jelezte a HFDA Spot iránti igényét. A nyilatkozatokban az új vevők felkutatása jelent meg a regisztráció elsődleges motivációjaként. Ezt követte a munkaerőhiány, amely a húsz fő feletti cégeket jellemzi leginkább, továbbá nyitottak voltak a platform üzleti partnerkereső funkciója iránt is. A felület fejlesztésénél a kutatás eredményeit vettük alapul, ezért tulajdonítjuk a HFDA Spot megszületését a szektor és az MDDÜ közös eredményének. Nem hagyhatom ki a sorból azonban a gyártásfejlesztési workshopsorozat-munkacsoport szakmai résztvevőit és szakértőit sem, akik egy kerekasztal-beszélgetés alkalmával segítettek véglegesíteni a platformot. Közel egy éves munka gyümölcséről beszélhetünk, amelyhez sok iparági szereplő is hozzáadta szakértelmét.

Több esetben megfigyelhető, hogy a gyártók között tervezők is szerepelnek. A regisztrálók besorolása mi alapján történik? Ki számít például tervezőként gyártónak?

A HFDA Spot nagy szabadságot enged a felhasználónak abban, hogy meghatározza, melyik kategóriába tartozik. Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük az új regisztrációkat és segítséget nyújtunk abban, hogy a lehető legpontosabb besorolások szülessenek. Az általad említett jelenség annak tudható be, hogy sok gyártó saját márkával is rendelkezik, illetve előfordul, hogy a tervező egyben gyártó is – tehát saját varrodát működtet az eladásra szánt termékek gyártására.

Egy átfogó, bemutatkozói kérdőív kitöltésével lehet regisztrálni az oldalon. A regisztrálók minden esetben felkerülnek az oldalra, vagy van egy bizonyos fokú szelekció is a HFDA részéről?

A regisztráció feltétele az általad említett bemutatkozó kérdőív kitöltése, amely céges adatokat és elérhetőségeket kér a felhasználóktól, valamint működéssel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Minél részletesebben tölti ki a felhasználó ezt az adatlapot, annál könnyebben találják meg potenciális partnerei a platformon. Külön figyelmet fordítunk arra is, hogy kizárólag azok a szereplők tudják használni a felületet, akik valóban ezen a területen tevékenykednek. Folyamatosan monitorozzuk a regisztrációkat, hogy a szektor számára releváns felhasználók kerüljenek be az adatbázisba.

Mind a design, mind a divat területén belüli kategóriák eddig regisztrált szereplőit látva elmondható, nagyon szép adatbázis kezd épülni. Az eddigi tapasztalataitok alapján mennyire „találják meg” egymást a szektor szereplői? Milyen jó kapcsolódásokról tudtok?

Már korábbi programjainkban is megfigyelhető volt, hogy vannak olyan iparági szereplők, akik különösen nyitottak a kapcsolatépítő kezdeményezések iránt. Öröm látni, hogy ezek a gyártók és tervezők megőrizték ezt a törekvésüket és az elsők között regisztráltak a HFDA Spot-ra. Több visszajelzés is érkezett az iparági szereplők részéről, hogy mennyire értékelik, hogy végre közvetlenül elérhetik azokat a gyárakat és tervezőket, akikkel akár közös projekteket is el tudnának képzelni. Tudunk olyan felhasználókról is, akik a regisztráltakat látva vágtak neki a platformnak.

A gyártói és tervezői oldal közötti kollaboráció lehet az egyik kulcsa a hazai színtéren való sikeres helytállásnak. Hogyan látod, a gyártók és a tervezők felől ugyanolyan hajlandóság van a kapcsolatépítés, a kooperáció terén? Hogyan, milyen stratégiával lehet ezt még tovább erősíteni?

Amikor júniusban megszerveztük a Speed Dating online networking eseményt, örömmel tapasztaltuk, hogy a gyártók és a tervezők oldaláról is közel ugyanolyan hajlandóság van a kooperációkra. Tizennégy gyártó és tizennyolc tervező érkezett az eseményre, hogy megtalálják azt az üzleti partnert, akivel jelentkezhetnek design LAB inkubációs programunkra. Ez a kezdeményezésünk egy közösen benyújtott pályázattal ösztönzi a gyártók és a tervezők közötti együttműködéseket. A program alkalmából kollaborációra lépő gyártó-tervező párosok július 3.-áig alkothatták meg közös pályaművüket, amelynek egy új, hazai és nemzetközi szinten is versenyképes, szériaérett designtermék megvalósításának tervét kellett tartalmaznia. Most a bírálóbizottságon a sor, hogy eldöntse, kik lesznek azok, akik támogatási keretet kapnak a termék megvalósításához. A pályázati feltételeknek megfelelő pályaműveket kilenc szempont alapján értékelik. Nézik a sorozatgyárthatóság alátámasztását, a fenntarthatóság követelményeinek való megfelelést, valamint az anyagi és emberi erőforrásokhoz kapcsolódó költségeket is. Ezen kívül a termék exportképességét is vizsgálják. Ezzel a kezdeményezésünkkel szemléletváltást akarunk előidézni az ágazatban. A program keretében kialakult kooperációk példázzák majd a gyártók és a tervezők összefogásának az előnyeit. Így a design LAB során kiválasztott pályázók lesznek a társaink abban a küldetésünkben, hogy közösen előmozdítsuk a kreatív ágazaton belüli kollaborációkat.

A koronavírus-járvány miatt felértékelődött a digitalizáció és a helyi társulások jelentősége. Az ebben az időszakban nehéz helyzetbe került design- és divatipari szereplők számára éppen ezért nagy segítség egy online szakmai adatbázis, amelyben megtalálhatják az üzleti elképzeléseikhez leginkább illeszkedő partnereket és munkavállalókat. Ráadásul a Spot mellett az általad említett „Speed Dating” virtuális rendezvénnyel megtámogatott legújabb design LAB is ezt erősíti. Ez utóbbi pályázat nemrég zárult. Milyen volt az érdeklődés a program iránt? Hányan jelentkeztek?

Ahogyan azt korábban is említettem, a Speed Dating online networking esemény kifejezetten népszerűnek bizonyult az iparági szereplők körében, összesen ötven online tárgyalás zajlott aznap. Az esemény iránti nyitottság visszaigazolás volt számunkra arról, hogy Magyarországon is van igény a két oldal közötti kooperációra. Jó érzés volt látni, hogy hatékonynak bizonyultak ezek a meetingek – a jelenlévők felének már az interjúk után határozott elképzelésük volt arról, hogy kivel kívánnak kollaborálni. Ez is alátámasztja, hogy jól meghatározott keretek között akár szűk húsz perc is elegendő lehet ahhoz, hogy a felek felhívják a figyelmet azokra az adottságaikra, amelyek egy sikeres együttműködés kiindulópontjai lehetnek.

A design LAB során a kialakult gyártó-tervező párosok közösen kidolgozott pályázati munkáinak elkészítésére közel két hónap áll majd rendelkezésre. A program a francia designintézet, a VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) együttműködésével valósul meg, így a VIA mint szakmai partner a pályaművek értékelésében is részt vesz majd. Hogyan szólhat ebbe bele egy esetleges újabb járványhelyzet?

A pandémia nemcsak a szektor szereplőit ösztönözte arra, hogy krízisforgatókönyvet dolgozzanak ki egy lehetséges újabb járvány esetére, hanem minket is. Jelen helyzetben minden lépésünknél számba vesszük a váratlan történéseket. Az elmúlt hónapok a mi figyelmünket is felhívták a digitalizációs fejlesztések szükségességére – több programunk esetében is a virtuális tér nyújtotta előnyökre építettünk. A design START workshopjait például online térben bonyolítottuk le. Az elmúlt hónapok során szerzett tapasztalatok birtokában készen állunk arra is, hogy ismét az online eszközöket hívjuk segítségül programjaink megvalósításánál.

Ismét sűrű időszak elé néz a HFDA csapata. Elindult a design START, a design SPEED és a design LAB program is, és akkor a divatszektorról még nem is beszéltünk. Milyen egyéb terveitek vannak még a jövőre nézve?

A design START mentorprogrammal öt designer: Andrási Edina, Kele Sára, a Kerekes Furniture, a RAWfiction design by Temesi Apol, valamint Tompa László kap a márka hazai stabilizálásához szakmai támogatást. Ők már a workshopsorozat végén járnak és hamarosan elkezdődik számukra a program következő állomásának számító szakmai gyakorlat. A design SPEED esetében pedig épp most kezdődött meg a pályázatok elbírálása, és a design LAB-nél is intenzív időszak vár ránk.

Egyik legújabb projektünk divatoldalon a szakképzésfejlesztés köré fog szerveződni. Azt tapasztaltuk, hogy a kreatív ágazatban tanulók többsége nem rendelkezik kellő mennyiségű információval arról, hogy milyen karrierlehetőségekkel élhetnek tanulmányaik befejezése után. Egy versenyképes életpálya-modell felállításával szeretnénk perspektívát nyújtani a területen tanuló diákok számára, hogy pályaválasztáskor tudatos döntést tudjanak hozni. Ennek elősegítésére presztízsnövelő kampányt indítunk el, melyet főleg a divatdivízió koordinál. Szeretnénk felhívni a figyelmet a kreatívipari szakmák szépségeire, hogy az ágazat vonzóbb legyen a fiatalok számára. Az iparág jövőjét a jelenben írjuk – minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megfelelő utánpótlást biztosítsunk a szakmának.

HFDA Spot | Web

HFDA | Web | Facebook | Instagram

továbbiak
Designkabin elérhető áron | Itt a Hello Wood Kabinka!
architecture

Designkabin elérhető áron | Itt a Hello Wood Kabinka!

A szupermenő Workstation-kabin után itt a Hello Wood újabb üdvöskéje, a Kabinka. A falusi építészeti örökségéből merítő kompakt kisházat akár lapra szerelve is kérhetjük, ha elég bátrak vagyunk. A hazánkban pár éve berobbant „tiny house”, azaz kisház-mozgalom a tudatosabban élő és építő emberek táborát tömöríti. Egyre többen vannak a természetközeli
27 – My Last Day at Home | Buda Flóra Anna legújabb kisfilmje
art

27 – My Last Day at Home | Buda Flóra Anna legújabb kisfilmje

Mély érzelemvilág és társadalmi problémák, szürreális elemekkel társítva. Buda Flóra Anna nagy sikernek örvendő Entropia [https://www.entropia.site/] című diplomafilmje után most a legújabb, 27 – My Last Day at Home filmtervén dolgozik, amellyel elnyerte az Annecy filmfesztivál MIFA pitch fórumának Ciclic-díját. Mutatjuk! Flóra két éve végzett a Moholy-Nagy Művészeti
Az MVRDV tervezte Wrocław legújabb kreatív központját
poland

Az MVRDV tervezte Wrocław legújabb kreatív központját

A folyóparton álló, 19. századi épületet kortárs kiegészítésekkel gondolta újra a sztárépítészeti csoportnak számító MVRDV iroda. Słodowa szigete eddig is Wrocław egyik legkülönlegesebb pontjának számított, a Concordia Design épületének átadása után pedig kétségtelenül bebetonozta a helyét a lengyel város legmenőbb negyedei közé. Ezt erősíti Nathalie de Vries, a holland MVRDV