Cinema Mystica – Érzékek utazása egy digitális művészeti kiállításon

Cinema Mystica – Érzékek utazása egy digitális művészeti kiállításon

Különleges kiállításnak ad otthont a Margitsziget egykori ásványvíz-palackozó üzemében létrehozott kulturális és közösségi helyszín, a Kristály Színtér. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében május 13-án megnyílt a Cinema Mystica immerzív digitális művészeti kiállítás. Programajánló következik!


Az exkluzív megnyitón többek között Tombor Zoltán fotográfus is beszédet mondott, aki a projekt alkotói közül többekkel – Vigh Dávid, Nin Bose, Nathan Collins – baráti viszonyt ápol, amelyhez méltóan fogalmazta meg baráti köszöntőjét:

„Ahogy a mi korábbi munkáinkra, úgy különösen erre a kiállításra is igaz, hogy a kollektív művészeti törekvésben rejlő erő és hatékonyság jóval nagyobb, mint a magányos alkotásé. A Gestalt-elmélet jól működik itt is, és szemlélteti azt, hogy az egész több, mint a részeinek összege“ – kezdi gondolatmenetét.

A fények, hangok és képek alkotta misztikus moziban utazásra indulunk. Életünk misztériuma ott kezdődik, ahol megszűnnek a racionális értelmezések, ahol elfogynak az összefüggések és magyarázatok. Utazásra indulunk legbelsőbb világunkba, mely során rég elfeledett emlékeink sejlenek fel újra, hiszen a multimediális művészeti alkotások egyidejűleg majd’ az összes érzékszervünkre hatnak. A technológiai fejlődés eredményeit felhasználva feszegetik az emberi érzékelés határait, fokozzák a befogadás folyamatát, az emberi percepciót.

Az eddig jól ismert eszközökkel (fények, hangok és képek) a Cinema Mystica transzformatív műfajként emelkedik el a videóművészettől. Noha képeket látunk, azok nem a klasszikus módszerekkel kerültek installálásra, hanem projektorok segítségével álomszerűen vetülnek a falakra. A varázslat pedig éppen a szemkápráztató alkotások illékonyságában rejlik: taktilisan aligha érinthetjük a vetített képeket, mégis érezzük azokat érzékszerveinkkel. A tárlat során a 17 alkotás között, illetve bennük sétálva szinte eggyé válhatunk azokkal.

Tombor Zoltánt követve Orosz Márton művészettörténész osztotta meg gondolatait a Global Illumination nemzetközi kreatív művészeti műhely által jegyzett kiállításról. Beszédében egyrészt felfejti a tárlat címének jelentését: Cinema Mystica. A cinema magában hordozza a kiállítás formátumára, az alkotói eszköztárra jellemző tulajdonságokat, a mozgásra, a képek egymásutániságára, a szekvencialitásra és a nézők helyváltoztatására épülő gondolkodásmódot, míg a misztika a megjelenített vizualitás jellegére utal.

A tárlat során nem csupán megcsodálhatjuk a szemkápráztató képeket, de részeseivé is válhatunk azoknak. Szimbiózisba, interakcióba léphetünk a művekkel, ami által nem mindennapi, immerzív élményt tapasztalhatunk meg. Ezáltal pedig azt a gondolatot is megérthetjük, amelyet Tombor Zoltán fotográfus fejtett ki, miszerint a kozmoszhoz képest mi magunk is eltörpülünk, a kiállítás élménye által azonban megélhetjük azt, hogy a hatalmas részévé válunk. Az időt és a teret visszafordíthatatlanul cseppfolyósító fényművészet rendszerében köszönthetjük a kilencedik művészeti ágat. A volt Palackozó terében feltűnő fényinstallációk és digitális művek esetében a látvány nem önmagáért való, a hangsúly sokkal inkább az optikai ingerek használatán, használatbavételén van, azon a közösségi, participatív élményen, amelyet a befogadó átélhet, mikor az alkotásokkal kapcsolatba kerül.

„Minél informálisabb a művészet, annál inkább a nézők részvételére támaszkodik, pontosan úgy, ahogy a játékok is a velük játszó gyerekektől függenek“ – idézi Orosz Márton egy chicagói galerista szavait. A gondolat tökéletesen tükrözi a fénnyel való térszervezés közösségépítő erejét és azt, hogy a szóban forgó tárlat esetében a műalkotásokon túl a befogadó is hatalmas szerephez jut.

A fényművészet ötvözi a pillanatnyiságot és az örökkévalóságot. Kettős természetéből adódóan lehet veszélyes, olyan szubsztancia, amely félelmet, alázatot ébreszt az emberben. Ugyanakkor az élet lehetőségét is magában hordozza, a remény, az öröm, a boldogság metaforáját mind-mind a fény közvetíti. Súlytalan, megfoghatatlan, anyagtalan minőségként az egyik legelvontabb, legabsztraktabb kozmikus szimbólum, és mégis a világ összes misztériuma kibontható és visszavezethető a fény fogalmához.


A Cinema Mystica immerzív digitális művészeti kiállítás június 5-ig látogatható a margitszigeti Kristály Színtéren.


Fotók: Mohai Balázs

Cinema Mystica | Web | Facebook | Instagram