Tag

fablab budapest

FabLab10 | One day in the workshop with Adrienn Veres
workshop

FabLab10 | One day in the workshop with Adrienn Veres

Architect Adrienn Veres’ designer attitude is characterized by learning by doing the most. What gives her the greatest joy is creating something with her two hands and if her work has a tangible result in a short time. In addition, she tries to sit in front of the computer as
FabLab10 | Egy nap a műhelyben Veres Adriennel
design

FabLab10 | Egy nap a műhelyben Veres Adriennel

Veres Adrienn építész tervezői hozzáállását a csinálva tanulás, vagyis a learning by doing jellemzi a leginkább. Az okozza számára a legnagyobb örömet, ha két kezével alkothat és munkájának rövid időn belül kézzelfogható eredménye van. Emellett próbál tudatosan minél kevesebbet a számítógép előtt ülni. A FabLab Budapest műhelyében 2018 decemberében járt
FabLab10 | Egy nap a műhelyben Monori Anitával
east

FabLab10 | Egy nap a műhelyben Monori Anitával

Monori Anita keramikus-tervezőművész szemléletmódját a feladatra való összpontosítás jellemzi: először felvet egy problémát, majd arra a saját nézőpontjából keresi a megoldást. Fő motivációja és inspirációs forrása az, ha valami olyat hozhat létre, amit az emberek meg tudnak szeretni. Porcelántárgyait magas minőségben, a legnagyobb precizitással készíti, ezért a kivitelezés során a
FabLab10 | A day in the workshop with Anita Monori
fablab budapest

FabLab10 | A day in the workshop with Anita Monori

The professional approach of ceramic designer Anita Monori is characterized by focusing on the task on hand: first, she brings up a problem, and then seeks a solution to it from her own perspective. Her main motivation and source of inspiration is being able to create something that people love.
FabLab10 | Egy nap a műhelyben Miklósi Ádámmal
east

FabLab10 | Egy nap a műhelyben Miklósi Ádámmal

Miklósi Ádám formatervező projektjeit elsősorban a kísérleti és felhasználó-központú szemléletmód jellemzi. Nem szereti magát semmilyen tervezői szakirányba sorolni: leginkább az új kihívások motiválják. A FabLab Budapest műhelye már többször is segítette munkáját – az itteni közösséggel és különböző technológiákkal öt éve ismerkedett meg, amikor még szilikonbetűket öntött. A FabLab Budapest nyílt
FabLab10 | A day in the workshop with Ádám Miklósi
design

FabLab10 | A day in the workshop with Ádám Miklósi

Industrial designer Ádám Miklósi’s projects are fundamentally characterized by an experimental and user-oriented approach. He doesn’t like to categorize himself to either of the fields of design: he is most motivated by new challenges. The workshop of FabLab Budapest has facilitated his work on several occasions: he first
HYPE | Weekly program guide
contemporary jewelry

HYPE | Weekly program guide

Even we ourselves don’t know why, but this week is full of good lecture series and discussions, may it be about fashion, urbanism, festival management, speculative design or sustainable design. We also added two workshops to spice it up a bit. Let’s see the details! Creative Bureaucracy: urban
HYPE | Heti programajánló
news

HYPE | Heti programajánló

Mi magunk sem tudjuk, hogy miért, de ez a hét hemzseg a jobbnál jobb előadássorozatoktól és beszélgetésektől, legyen szó divatról, urbanisztikáról, fesztiválmenedzsmentről, spekulatív designról, vagy éppen fenntartható tervezésről. Azért lazításképp két workshopot is beiktattunk. Mutatjuk a részleteket! Kreatív Bürokrácia: városi (lét)kérdések II. Hétfő este folytatódik a Lumenben [https://www.
Digital production for sustainability  | FabLab Budapest announces an open call for designers
Open Source

Digital production for sustainability | FabLab Budapest announces an open call for designers

Sustainable design objects accessible for everyone and built on smart technologies, in the manufacturing of which users have the lead role. The Distributed Design Market Platform (DDMP) reinvents the process of product design, manufacturing and consumption: instead of ready-made products, it makes manufacturing data accessible globally and democratizes access to
Digitális gyártással a fenntarthatóságért | Design pályázatot hirdet a FabLab Budapest
design

Digitális gyártással a fenntarthatóságért | Design pályázatot hirdet a FabLab Budapest

Bárki számára elérhető, fenntartható és okos technológiára épülő design tárgyak, amelyek előállításában a felhasználóra esik a főszerep. A Distributed Design Market Platform (DDMP) újragondolja a terméktervezés, gyártás és fogyasztás folyamatát: kész termékek helyett gyártási adatokat tesz globálisan hozzáférhetővé, és demokratizálja a design tárgyakhoz való hozzáférést. A FabLab Budapest a DDMP